Mentální jazyky - jakou řečí mluví mysl vašeho dítěte

ve čtvrtek 7. 9. ve 20:00

Přihlášení k webináři


O čem bude toto téma? 

Mentální jazyky řeší otázky lidského chování a komunikace. Ve světě rodičů a dětí nám odpovídají na dotazy typu: 
"Proč je Honza tak divoký a Maruška dokáže sedět hodiny sama?"
"Proč maminku stresuje neuklizený byt a tatínek si ani nevšimne, že je doma uklizeno?"
"Proč je s babičkou dítě klidné a s tatínkem pořád pláče?"

Řešíme také, jak zlepšit vztah rodiče s dítětem:
"Jak s tímto typem dítěte mám mluvit a co je zbytečné mu říkat či dělat?" (chceme poznat, jak toto dítě vnímá svět a co je pro něj snadné nebo těžké pochopit)
"Čím se typ dítěte nejvíce rozvíjí?" (chceme poznat, co dítě učíme, co potřebuje a co pro něj není až tak podstatné)
 "Co můžu/nemůžu svému dítěti jako rodič dát?" (poznat naše vlastní limity v komunikaci s dítětem a hranice toho, co obohacuje nás a co dítě)

Co praktického tvůj vstup rodičům přinese?
Poznání, že každý typ má dané zákonitosti, podle kterých jedná a chápe svět. 
Tyto zákonitosti jsou zapsány v mentální mapě, což je jakási konstrukce mysli, ve které jsou zaznamenané jednotlivé jazyky, kterými mluvíme a jednáme. 
Rodiče mohou zjistit, že žádné dítě (a vůbec člověk) se nechová zcela nahodile a nepředvídatelně. 
Mentální jazyky dávají rodičům praktickou mapu dětské mysli, díky které přesně ví, podle jakých zákonitostí se cesty jejich dětí ubírají. 

Jaká změna se v životě rodičů může odehrát?
Rodiče změní vnímání sebe a svého dítěte. Už se nebudou dívat na problémy stejnýma očima. Budou brát sebe a své dítě jako jedinečnou osobnost, samostatný druh, který má své mentální komunikační filtry - jazyky, kterými poznává a ochutnává tento svět. 
Když toto rodiče pochopí, zjistí, že je neštve partner nebo dítě, že pouze jejich jazyky mezi sebou mají zhoršený příjem a nerozumí si.

Proč je toto téma důležité?
Díky Mentálním jazykům můžeme změnit vnímání společnosti, ve které žijeme. A základ společnosti je rodina. A základ rodiny je každý jedinec. 
Tak jako v přírodě se věci dějí samy od sebe, ale podle daných zákonitostí, tak i člověk v sobě má určité zákonitosti. Když jim porozumíme, nemusíme už nadále ničit člověka ani přírodu, ale vycházet si vstříc a žít v souladu. 


Webinář spustíme za

Registrovat na webinář


MgA. Alexandra Polarczyk

"Baví mě pozorovat lidi a odpovídat na otázky, které smysluplně vysvětlují, proč se každý člověk chová jinak a podle jakých zákonitostí funguje lidská mysl."

Mentální jazyky vznikly z celoživotní touhy znát příčiny chování lidí, pochopit podstatu a smysl toho, proč se věci nějak dějí.  Učit lidi sebelásce, přijetí a vzájemnému porozumění vnímám jako své životní poslání. Mentální jazyky pomáhají stovkám lidí pochopit sebe nebo své blízké, pracovat na sobě podle konkrétního klíče a já je sdílím s lidmi na osobních konzultacích, přednáškách, své festivalech a kurzech.

www.mentalnijazyky.cz