Milé ženy, o Mentálních jazycích jste už slyšely u Lucky Harnošové v Kongresu.
A protože jste posílaly moc hezkou zpětnou vazbu a chtěly jste se do kurzu taky přidat, rozhodli jsme se nabídnout vám akci, kterou jsme pro ostatní už uzavřeli.

Když si do konce května koupíte 1. a 2. třídu kurzu za 4880 Kč, dostanete jako bonus 3. třídu v hodnotě 2800 Kč zdarma.

Nezaváhejte a využije tuto akci nyní, již se nebude opakovat! 🙂 

CO JSOU MENTÁLNÍ JAZYKY?

Je to komunikační typologie,
která analyzuje chování člověka podle 4 základních klíčů:

Naše citlivost a síla
Naše myšlenky a vize
Naše emoce a city
Naše chápání a činy

 Všichni máme mozek, ale každý si MYSLÍ něco jiného. 
Všichni máme pusu, ale každý ŘÍKÁ něco jiného.
Všichni máme srdce, ale každý CÍTÍ něco jiného.
Všichni máme uši, ale každý SLYŠÍ něco jiného.
Všichni máme oči, ale každý VIDÍ něco jiného.

K ČEMU VÁM MENTÁLNÍ JAZYKY BUDOU?

Jak jste se jako děti cítili, když vás někdo peskoval: "Neběhej, neřvi, nelítej!"? Dělá vám dobře, když jste unaveni a někdo vás nutí: "Dělej něco, co se flákáš?" Cítíte se přijemně v práci, když někdo omezuje vaši kreativitu? Připadáte si v pořádku, když vám partner vyčítá vaše emoce? 

"Ty nejsi normální!  -  Jak se můžeš takhle chovat? -  Tobě snad přeskočilo!  -  Jak to můžeš vůbec říct?  -  Nehysterč!  -  Kdybys to uměl jako Petr.  -  Tebe mi vyměnili v porodnici!"

Když se tohle děje, víte vždy, co na to říct? Znáte své vlastní limity? Pomohl vám někdo obhájit vaše potřeby? Zastal se vás někdo? Umíte se zastat sami sebe s jistotou, že takhle to máte správně nebo ve vás hlodá červíček nejistot, že byste se měli změnit a být více jako druzí? 

👉 POCHOPÍTE

 • že lidé mají odlišná nastavení a z nich vychází jiné chování
 • že neexistuje paušální vyjadřovací prostředek a že i některá slova chápeme rozdílně
 • že rozčilovat se kvůli odlišnostem druhých je zbytečné plývání energií
 • že to, co vám připadá jako "vadné" chování, je pro někoho zcela nutným projevem

👉 BUDETE UMĚT

 • lépe zvládat spory a dokonce vám mnohé z nich budou připadat vtipné
 • používat různé mentální jazyky při mluvení s jinými lidmi
 • druhým lidem vysvětlit vlastní způsob komunikace
 • vysvětlit si situace, spory, hádky, nedorozumění
 • udržet nadhled a poradit si v těžkých situacích

👉 NAUČÍTE SE 

 • respektovat svoje limity a limity druhých lidí
 • nepochybovat o sobě ani o druhých
 • přijímat to, že jsme každý jiný a vidět v tom výhodu
 • nekritizovat sebe a druhé, nehodnotit paušálně podle svých měřítek
 • respektovat odlišnosti a individuálnost, i když se vám to zrovna nelíbí

Každý člověk je jinak nastaven a dívá se na svět jinou optikou. 

 

jazyk přemýšlivce: "Rozbil se hrnek po babičce. Je to jen věc. Přece nebudeš vyvádět."
jazyk pracanta:
"Já ti říkal, ať si na to dáváš pozor! Kdyby sis ho uklidila, tak by se ti nerozbil."
jazyk herce: "Ach néé! To byl tvůj milovaný šáleček po babičce! Byl tak krásný! Ach, Bože!"
jazyk psychologa: "To je mi moc líto, měla jsi ten šálek od babičky asi hodně ráda, viď?"
jazyk filozofa: "Tušil jsem, že se něco stane, měl jsem takový divný pocit.. Mělo to tak být.."
jazyk vizionáře: "Tys měla hrnek? Nevšiml jsem si. Co ti to ukazuje o sobě sama? "
jazyk požitkáře: "Slepím ti ho. Schováš si ho na památku? To nevyhazuj, mohlo by se to hodit."
jazyk bojovníka: "Sakra, všude střepy, honem podej metlu, ať se nikdo nepořeže. A neřvi!"

 

PROČ JE TO KOMUNIKAČNÍ TYPOLOGIE?

Komunikace je vždy o více úhlech pohledu na věc. Když nám někdo něco říká, radí nebo doporučuje, tak to vychází z jeho mentálních jazyků a ty mohou být úplně jiné než naše. Proto se musíme naučit rozlišovat, kdy něco souzní s našimi jazyky anebo je to s nimi v rozporu, a podle toho se rozhodnout, jestli se tím budeme řídit. Ale abychom to věděli, potřebujeme nejdříve své mentální jazyky poznat a být schopni je rozeznat i u druhých. Díky tomu se naučíme rozumět řeči druhých lidí a budeme schopni lépe odpovídat, reagovat a komunikovat. Zachováme si potřebný nadhled a předejdeme tak situacím, kdy vznikají zbytečná nedorozumění.

Mentální jazyky jsou "překladač" mezilidské komunikace.

ŠKOLA MENTÁLNÍCH JAZYKŮ

Škola mentálních jazyků má tři třídy podle úrovní pokročilosti:

Začátečníci: 1. třída (8 jazyků)  OTEVŘENA
Mírně pokročilí: 2. třída (8 center)   OTEVŘENA
Pokročilí: 3. třída (16 typů)  OTEVŘE SE V ZÁŘÍ 2019

 

 

O ČEM JE ONLINE ŠKOLA MJ?

 

  V I. TŘÍDĚ se učíme 8 mentálních jazyků:  přemýšlivec, pracant, bojovník, požitkář, filozof, vizionář, herec, psycholog. Tato znalost vám pomůže v každodenní komunikaci s druhými lidmi, protože budete vědět, že chování druhých lidí není hloupé nebo nevhodné, ale prostě jen vychází z nějakého jazyka, který zrovna nemusí být váš oblíbený. Ke každému jazyku máte video lekci a ukázky, MP3 ke stažení a text.

 

  Ve II. TŘÍDĚ se učíme 8 mentálních center: řídící, mluvící, orientační, slepé, snící, slyšící, bránící, sledující. Pochopíte, proč je pro člověka některý z osmi jazyků příjemný a jiný nepříjemný. A dále se naučíte, v jakých rolích mohou jazyky vystupovat a vlivem čeho mění své chování. A dozvíte se něco o vědomí a podvědomí. Ke každému centru máte video lekci, MP3 ke stažení a text.

 


Ve III. TŘÍDĚ probereme podrobně všech 16 mentálních typů. Ukážeme si, jak mají typy poskládané jazyky v centrech a jak to ovlivňuje jejich chování. Jaké jsou silné a slabé stránky různych typů? K dispozici vám budou písemné materiály, živé video lekce s výkladem typů, MP3 ke stažení a video ukázky lidí všech typů.

 

 

Kupte si 1. a 2. třídu online kurzu za 4880 Kč do konce května a jako bonus dostanete 3. třídu v hodnotě 2800 Kč zdarma.

JAKÝM ZPŮSOBEM SE V KURZU UČÍME?

➡️ VIDEA, TEXTY a AUDIO NAHRÁVKY

V kurzu jsou ke každému tématu připraveny texty, studijní videa s obsahem a také video ukázky znázorňující jazyky v praxi. Můžete se k nim kdykoliv vracet, nikam vám nezmizí. A jako bonus jsme pro vás všechna studijní videa převedli do formátu mp3, abyste je mohli poslouchat, i když třeba řídíte.

Dobrou zprávou je, že texty i videa neustále doplňujeme o povídání z praxe, aktuální webináře na různá témata, odpovědi na vaše otázky a další. Obsah kurzu tak stále roste. 🙂 

➡️ UZAVŘENÁ SKUPINA NA FACEBOOKU

Součástí kurzu je též přístup facebookové studijní skupiny, kde se můžete ptát na doplňující dotazy ke studiu a také zde průběžně dostáváte studijní úkoly k poznávání jazyků.

POSLÁNÍ MENTÁLNÍCH JAZYKŮ

👉 VYSVĚTLIT, POCHOPIT, NEODSUZOVAT

Každý člověk dosahuje cílů vlastní cestou, která pozostává z jedinečné kombinace osmi mentálních jazyků. Lidské chování se tak dá vysvětlit pomocí několika úrovní:

 • co děláme (samotné chování)
 • jak to děláme (jakým jazykem)
 • proč to tak děláme (protože to je vlastnost daného jazyka)
 • co se s tím dá dělat (cíl, který chceme dosáhnout)
 • jak se to dá udělat (jaký jazyk máme zapojit, aby sme došli do cíle).

To je dobré mít na paměti, protože typologie osobnosti je komplexní obor, kterým si chceme pomoct něco pochopit. Není tu od toho, abychom se jí alibisticky oháněli anebo abychom sami sebe pasovali do něčeho, co nám není vlastní. Důležité je vědět, že v kurzu Mentálních jazyků neodsuzujeme a neškatulkujeme žádné chování, ale raději se ho učíme typologicky správně definovat.

👉 TOTO JE ŠKATULKOVÁNÍ A ODSUZOVÁNÍ 

 • "To je ale manipulant, na každého dělá jen úsměvy a já nechápu, že mu to lidi baští, když přitom ještě nic neudělal..."
 • "Proč si to dělá v životě tak zbytečně složité?"
 • "On se s tím pořád ještě babrá? Já bych už měl hotových deset věcí."
 • "Je hrozně ukecená, je hysterická."

👉 TAKTO TO VYSVĚTLUJÍ MENTÁLNÍ JAZYKY

 • "Mluví jazykem srdce a umí přesvědčit lidi vlivem slov a emocí."
 • "Já mluvím jazykem hlavy a umím přesvědčit druhé díky činům a ověřeným informacím."
 • "Řídí se jazykem bojovníka, potřebuje výzvy a překážky, snadné cíle jsou pro něj málo podnětné."
 • "Je to introvert, dokáže věci dělat do hloubky a dlouho se na ně soustředit. Já jsem extrovert a potřebuju mít rychle hotovo, na detaily nemám výdrž."

I když se na první pohled může něco jevit jako zjevné, při hlubším zkoumání často zjišťujeme, že je to nakonec jinak. A proto je důležitá trpělivost a touha jít do hloubky, nikoliv ukvapenost a rychlé soudy. Věděl to i Albert Einstein, když řekl: "Každý je génius, ale pokud budete rybu posuzovat podle její schopnosti vyšplhat na strom, bude celý život žít s vědomím, že je neschopná." Proto je potřeba nesoudit lidi podle našich měřítek, ale dle jejich možností.

"Už chápu myšlení ostatních lidí a snažím se je tak rychle nehodnotit a hlavně jim hned nevynadat a nelajnovat jim život. Je to skvělá možnost dozvědět se o chování, jednání a myšlení nejen svém, ale hlavně lidí ve svém okolí. A také jsem získala návod, jak s nimi jednat a v klidu se domluvit!"

Míša V.

"Čím víc toho o MJ zjišťuji, tím víc mě to baví a zajímá. Daří se mi lidi nehodnotit, nesoudit a chápat, že ke každému je potřeba přistupovat jinak. Hodně mi to pomohlo pochopit moje děti. Kurz bych určitě doporučila. Člověk pak začne na druhé lidi pohlížet trochu jinou optikou a začne více chápat, že to druzí nemusí mít stejně jako on."

Jitka K.

"Dobrý den, moc děkujeme za nové video o bojovníkovi! Je skvělé, pomohlo nám víc, než všechny dosavadní kurzy a knihy (Nevýchova, Respektovat a být respektován atd. - nic nezabírá) a my se necítíme být až tak neschopnými rodiči."

Jana L.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

Kurz je ideální pro všechny, kdo milují analýzy, profilování osobností, hledání souvislostí v lidském chování nebo rádi přemýšlí nad tím, proč se něco stalo a co to znamená.

Patříte k těm, kteří chtějí věcem rozumět na obecné úrovni a umí přijmout to, že se mnohdy něco děje jinak, než čekali? Tak jste na správné adrese a v kurzu se vám určitě bude líbit!

"Kolik mentálních jazyků umíš,
tolikrát jsi člověkem."

JAK TO V KURZU VYPADÁ?

KDO JE AUTORKOU MENTÁLNÍCH JAZYKŮ?

"Baví mě pozorovat lidi a odpovídat na otázky, které smysluplně vysvětlují, podle jakých zákonitostí funguje lidská mysl a proč se každý člověk chová jinak."

MgA. Alexandra Polarczyk

autorka a lektorka Mentálních jazyků
Pocházím z umělecko prostředí a vystudovala jsem operní zpěv. Před osmi lety jsem se však setkala s ruskou typologií Socionika (typologie, která vychází z výzkumu C. G. Junga a rozvíjí jej podobně jako jiné typologie, např. MBTI atd.). Po čase samostudia mi ale tato typologie nedávala dostačující odpovědi a přišla mi v lecčems dogmatická a omezená. Byl zde rozpor mezi teorií a praxí. A tak jsem svým vlastním zkoumáním a pozorováním tento ruský systém přepracovala, rozvinula jej a našla nové postupy typování člověka, čímž jsem tuto typologii posunula dál a vznikla současná podoba Mentálních jazyků - typologie, která odpovídá naší době a mentalitě a ve které holistickým způsobem nacházím odpovědi, které jiné systémy nedovedou.

Hezké dny plné porozumění vám přejí Mentální jazyky!