Den 4

☟☟☟

JAZYKY SRDCE

Jazyky srdce jsou o prožívání, o komunikaci, o mluvení, o lidech, o vztazích, emocích a empatii. Vše, co se dotýká srdce a neprochází hlavou. Jazyky srdce jsou fixní jazyky, které vše posuzují a hodnotí podle pravidel srdce. Srdce vnímá pravdu zcela jinak než hlava. Jazyky srdce jsou vztahové, citové a osobní. Proto si berou vše osobně. Patří sem extrovertní jazyk herce a introvertní jazyk psychologa.

Herec je jazykem viditelně proměnlivých emocí, nálad, zábavy, vášní. Herec je rád středem společnosti, miluje zábavu, drama, publikum a zajímá se o to, co se o kom říká, především co kdo říká o něm. Prožívá city a emoce navenek, otevřeně a čitelně. Rád mluví o sobě a má sklony k narcisismu (zahledění do sebe). Navazuje rychlá přátelství, umí se zalíbit a udělat dojem. Komunikuje tak, aby vytvořil potřebnou náladu nebo dojem a dokáže mluvit celé hodiny nebo glosovat situaci vtipnými hláškami. Hodnotí lidi a jejich vzhled, chování, výraz, hlas, život, prostě všechno a to všechno srovnává se sebou nebo jinými lidmi. Potřebuje v životě zažívat drama, rozervanost, vášeň, romantiku, pohnuté osudy... Umí být ovšem také velmi povrchní, zákeřný, manipulativní a pozérský. Umí využít vztahu ke společenskému růstu, bavit se s tím, kdo se mu nejvíce zamlouvá nebo komu se chce zalíbit.

Psycholog jde ve vztazích naopak hodně do hloubky, umí dobrě vycítit, co se odehráva v srdci druhých lidí, a to i tehdy, když se to snaží nedat najevo. Psycholog dobře čte v interakcích mezi lidmi, dobře odděluje vztahy a co se ke komu či k čemu váže. Ovládá mezilidské vztahy, hodnotí dle svých morálních zásad, rozumí lidským vazbám a chování. Jedná přátelsky, v lidech vzbuzuje důvěru a působí spořádaně a vychovaně, což ale nemusí znamenat, že takový sám je. Pomocí komunikace dobře mířené na city umí dostat druhé tam, kde je chce mít, připoutat si je morálně, vztahem, pocitem závazku. Potřebuje v životě zažívat city, vazby, vztahové spojení, partnerství, spolupráci, pomoc, ochotu, pochopení, důvěru, blízkost, hloubku, intimitu citů, respekt, úctu a trvalé morální hodnoty. Umí být ale taky velmi dobrý manipulátor, hrát na city, vzbuzovat pocit viny či lítosti a využívat druhé k tomu, aby mu byli vděčni nebo se vnitřně cítili zavázáni. 

Srdce není pouze o bezpodmínečné lásce, protože patří mezi fixní, racionální, ohraničené jazyky. A proto jsou velmi podmínečné, hodnotící a oddělující: "Když se budeš chovat takto, tak tě ne/budu mít rád."  Pojďte se podívat na video, ve kterém se dozvíte více. :) 

JAZYKY SRDCE VIDEO

JAZYKY SRDCE SROVNÁNÍ

PÁR SLOV NA ZÁVĚR DNEŠNÍHO DNE

Vše osobní, lidské a nelogické vychází z jazyků srdce. Tím, že jsou fixní a racionální, mají potřebu vše hodnotit a kategorizovat podle svých vlastních pravidel srdce. A nejedná se pouze o ženy. Jazyky srdce mají také muži, ačkoliv emocionalita a citlivost se ve všeobecném povědomí přisuzuje pouze ženám. Díky typologii ale víme, že tomu tak není a že citlivý nebo emoční muž není ani pokažený, ani zženštilý, pouze má silné jazyky srdce.

Jazyky srdce posuzují vztahy, lidi i situace dle osobních sympatií. Oddělují, co se jim líbí a co ne, co je dobré a co zlé. Dokážou číst z výrazu tváře, z intonace v hlase, vnímají náladu, tón a emoce. Zajímají se o podstatu člověka a soustředí se na lásku, city a prožitky. Prožívají i za druhé. Milují komunikaci a společnost, umí navazovat vztahy a bavit se o různych tématach, aniž by se s lidmi předem znali. Jsou vztahovačné a i když ví, že se jich něco netýká, stejně si to berou osobně a řeší to. Nejsou schopny nezapojit osobní vztahové hledisko ve věcech, které se primárně k srdci nevztahují, například byznys. Pro jazyky srdce je osobní všechno a jejich citové rozpoložení se odráží ve všem, co žijí a dělají.

To však neplatí pro hlavu - jazyky, se kterými se v životě setkáváme a používáme je nejčastěji ve škole, v práci, na úřadě... Jsou to jazyky rozumu, hlavy. Zahrnují veškeré přemýšlení, konání, počítání, definování, logické uvažování atd. A my si je blíže probereme v dalším dni.