Den 3

☟☟☟

JAZYKY INTUICE

Dnes se zaměříme na jazyky intuice, kam patří vizionář a filozof. Jazyk vizionáře představuje extrovertní intuici, pro kterou je typická kreativita, inovativnost a vize. Je rozlítaný, chaotický a alternativní. Jazyk filozofa je introvertní a projevuje se tím, že je zahloubán do svých vzpomínek, představ a fantazijních světů. Je tajemný, nečitelný a umí se napojit na myšlenky druhých lidí.

Pojďte se blíže podívat na to, jaké silné a slabé stránky mají tyto jazyky a zjistěte, jak se chovají v různych situacích. I dnes na vás čeká video, v kterém tyto dva jazyky srovnáme mezi sebou. Tak se správně nalaďte a pojďte s námi prozkoumat jazyky intuice. 🙂

JAZYKY INTUICE VIDEO

JAZYKY INTUICE SROVNÁNÍ

PÁR SLOV NA ZÁVĚR DNEŠNÍHO DNE

Intuice se týká všeho nehmotného, abstraktního nebo hypotetického. Zahrnuje veškeré mimosmyslové vnímání a je spojena se vším, na co nejde sáhnout a co nelze uchopit. A přesto nám dává tolik odpovědí, mnohdy mnohem přesnějších něž ty, které vidíme v realitě. Člověk přijímá podněty, vize, představy a obrazy, aniž by věděl, odkud přišly. Často si třeba řekneme: "Mám takový pocit..." ale není to pocit z těla, je to právě projev jazyka intuice. Je to ten pocit, kdy okamžitě něco víte, aniž byste zapojili rozum, aniž by vám někdo předem podal informaci.

Intuice je také často vnímána coby jazyk srdce. Když se na druhého naladíme, napojíme se na jeho vlnu, máme pak dojem, že to je empatie, jazyk srdce, ale není. O srdci a jeho projevech si povíme v dalším dni.