Den 1

☟☟☟

ÚVOD DO MENTÁLNÍCH JAZYKŮ

Sebepoznání a osobní růst je odrazový můstek, ze kterého vychází vše další. Jakmile totiž porozumíme sami sobě a svým potřebám, budeme schopni lépe rozumět i ostatním.

S Mentálními jazyky uvidíme, že všichni lidé na tomto světě fungují jiným způsobem, a proto nemůže platit věta: "Takhle to přece musí mít každý". Modely lidského chování a způsoby vnímání světa jsou odlišné. Proto je dobré si pamatovat, že se nemáme dívat na svět pouze podle sebe, ale uvědomit si, že druzí to mohou mít zcela jinak, až skoro nepochopitelně pro naše vlastní chápání. A také je dobré vědět, že jak hodnotí nebo vidí realitu někdo jiný, nemusí vůbec nijak souznít s námi.

Proto když se naučíme s Mentálními jazyky pracovat ve vztazích, v rodině, ve výchově nebo v pracovním životě, budeme se umět podívat na svět očima toho druhého, pochopit ho a lépe tak komunikovat.

Tím nejdůležitejším, co nám mohou Mentální jazyky nabídnout, je šance najít vždy svou vlastní cestu, která pro nás bude tou nejlepší, ale zároveň druhým lidem nebrat tu jejich...

Jsme rádi, že jste se zapojili do letní školy MJ a doufáme, že se vám bude líbit!
Tak a teď už pojďme studovat! 🙂

K ČEMU JE DOBRÁ TYPOLOGIE? 

  • Slouží k sebepoznání, osobnímu rozvoji a seberealizaci.
  • Přináší pochopení,  vyrovnanost, a tím i úlevu.
  • Pomáhá vysvětlit a vyřešit mnohá nedorozumění z minulosti.
  • Ukazuje, že jsme každý jiný, že každý jinak přemýšlíme a že chování druhých můžeme posuzovat objektivněji, než jenom podle svých osobních sympatií a antipatií.
  • Vysvětluje, proč druzí lidé mohou fungovat úplně jinak než my a pomáhá nám nebrat si to osobně.
  • Učí nás, jak se snáze domluvit s ostatními a pomáhá nám pochopit místa, kde komunikace často naráží na překážky.
  • Dává nám nový pohled na výchovu a nabízí další způsoby, jak hovořit s dětmi.
  • Překládá nám chování partnera, rodiny, kamarádů, známých i kolegů v práci. Díky čemu je dokážeme přijmout i takové, jací jsou, i když se nám některé jejich chování nelíbí.

ČTYŘI SKUPINY JAZYKŮ VIDEO

ČTYŘI SKUPINY JAZYKŮ ROZDĚLENÍ

PROČ TYPOLOGIE NENÍ ŠKATULKOVÁNÍ

STRUKTURA MENTÁLNÍCH JAZYKŮ

4 SKUPINY JAZYKŮ

Když známe čtyři skupiny mentálních jazyků a umíme v základu poznat rozdíly mezi nimi, můžeme podle toho zjistit, do které z nich patří lidi, se kterými se bavíme. Vše, co v životě řešíme a zažíváme, vychází z těchto čtyř hlavních skupin jazyků. Není situace, v níž by ani jedna skupina jazyků nebyla zastoupena. A právě proto, že tato základní úroveň znalostí je odrazovým můstkem v poznávání typů lidí a jejich stylů komunikace, budeme se jí věnovat v naší úvodní lekci. Získáte tak pevné základy, kdybyste chtěli pokračovat ve studiu MJ dál. 

 

8 MENTÁLNÍCH JAZYKŮ

Každá skupina jazyků se skládá z introvertní a extrovertní verze a dohromady vytváří konkrétních 8 mentálních jazyků. Jejich znalost nám pomáhá vidět víc indicií v chování ostatních lidí, na základě kterých jsme schopni poznávat, jakým jazykem mluví oni a jakým my. Kdyby vás zajímalo, jak na sebe jednotlivé jazyky reagují a jaké charakteristické vlastnosti v chování druhých hledat, abychom dokázali tyto jazyky správně určit, přihlaste se do 1. třídy - základní kurz pro začátečníky, kde se osmi jazykům věnujeme podrobně (ochutnávku jednoho z osmi jazyků najdete i zde v letní škole).

 

16 MENTÁLNÍCH TYPŮ

Neexistuje člověk, který by používal jenom jeden mentální jazyk. Všichni používáme všech osm jazyků, ale záleží na tom, v jakém poměru a v jakých situacích. Je to jako kdyby mentální jazyky byly ingredience, ze kterých vznikají jednotlivé typy podle toho, jak jsou jazyky namixované.

Určit, kdo je jaký typ, to už je vyšší dívčí. Chce to mít perfektně nastudované jednotlivé jazyky a naučit se je rozpoznávat v praxi například podle toho, jakým jazykem se člověk brání, mluví, slyší... Kdybyste chtěli znát svůj mentální typ, dohodněte si osobní otypování. Nebo si vyhrňte rukávy a pusťte se s námi do studia typů ve 3. třídě, která začíná už v září! 🙂

PÁR SLOV NA ZÁVĚR DNEŠNÍHO DNE

I když je typologie Mentálních jazyků velmi užitečný způsob, jak lépe porozumět sobě i lidem kolem nás, nečekejte od ní žádné neuvěřitelné zázraky. Berte Mentální jazyky spíše jako nástroj, s kterým když se naučíte správně zacházet, může vám výrazně zlepšit život, vztahy a komunikaci s lidmi. Ale taky nemusí, když ho nebudete používat správně. Proto je důležité dobře pochopit principy této typologie a díky nim najít svou individuální cestu. Existuje totiž vícero možností, jak dojít ke spokojenosti a porozumění a záleží jen na vás, kterou z nich si vyberete.

V následujícím dni se společně konkrétněji podíváme na dva jazyky těla - bojovníka a požitkáře a povíme si více o jejich projevech.